Коментар

1. Oбјаснување, толкување на некаков текст.

2. Согледување или забелешка со којашто се изразува мислење или став за некоја личност или за настан; описно пренесување на настан во живо преку медиуми.

3. Новинарски текст во кој се искажува суштината, смислата на некој актуелен настан или политички потег.

4. Реакција на социјални мрежи под напис, статија, објава итн.

Албански

Koment

Англиски

commentary