Koment

1. Sqarim, interpretim i ndonjë teksti.

2. Shqyrtim ose vërejtje me të cilën shprehet mendim ose qëndrim për ndonjë personalitet ose ngjarje; transmetim përshkrues i drejtpërdrejtë i ngjarjes përmes mediave.

3. Tekst gazetaresk në të cilin paraqitet  thelbi, kuptimi i ndonjë ngjarjeje aktuale ose gjesti politik.

4. Reagim në rrjete sociale me tekst, artikull, publikim etj.

Maqedonisht

Коментар

Anglisht

commentary