Kolokacion, bashkërendim

Fjalë ose shprehje që shpesh përdoret me fjalë të caktuara, që zakonisht përdoret në kombinim të caktuar. Për shembull, mbiemri i/e bukur me vajzë (vajzë e bukur), djalë (djalë i bukur), mbiemri i/e rëndë (punë e rëndë), sëmundje (sëmundje e rëndë) etj.

Maqedonisht

Колокација

Anglisht

Collocation