Kolazh

1. Procedurë ose vepër artistike në të cilën kombinohen dhe bashkohen copa të ndryshme sipas materialit, teksturës ose dedikimit, me çka fitohet një tërësi.

2. Bashkimi i fotografive (videove) ose pjesëve të fotografive (videove) që ende quhet fotomontazh.

Maqedonisht

Колаж

Anglisht

collage