Kohë e pikut

Periudhë kohore kur ka interes më të madh të publikut për përmbajtjet mediatike. Ka të bëjë me kohën e pikut të programeve televizive dhe të radios, kur ka shikueshmëri dhe dëgjueshmëri më të madhe. Zakonisht koha e pikut janë orët e natës sepse publiku është më aktiv në kohën e lirë. Korniza kohore ndryshon ndërmjet orës 19 dhe 23.

Anglisht

prime time