Код

1. Систем на сигнали или симболи за комуникација.

2. Систем на симболи (како што се букви или бројки) што се користат за претставување на дадени и често тајни значења.

3. Кодиран јазик: збор или фраза избрана наместо друг збор или фраза за да се пренесе став или значење без експлицитно да се наведе.

Албански

Kod

Англиски

code