Кинематографија

Уметност или техника на правење/снимање филмови.

Албански

Kinematografi

Англиски

Cinematography