Kinematografi

Art ose teknikë e të bërit/incizimit të filmave.

Anglisht

Cinematography