Kiç

1. Vepër nga fusha e artit pa vlera estetike; pseudoart.

2. Çfarëdo qoftë krijimi ose mendimi i cili është banal, populist, pa vlera dhe përplot me klishe. U bë shumë i njohur në vitet e 90-ta dhe lidhet me shije të keqe, provincializëm dhe mungesë të ndërgjegjes politike.

Maqedonisht

Кич

Anglisht

kitsch

Për më shumë shih:

Gic, Ludvig. Fenomenologjia e kiçit. Shkup: Magor, 2001.