Кич

1. Дело од областа на уметноста без естетски вредности; псевдоуметност.

2. Каква било творба или мисла којашто е банална, популистичка, без вредности и исполнета со клишеа. Стана многу популарен во раните 1990-ти години и се поврзува со невкус, провинцијализам и недостаток на политичка свест.

Албански

Kiç

Англиски

kitsch

За повеќе види:

Гиц, Лудвиг. Феноменологија на кичот. Скопје: Магор, 2001