Kërkues

Sisteme të specializuara softuerike për kërkim të përmbajtjeve të internetit. Kërkimi bëhet përmes futjes së nocionit tekstual ose përmbajtjes vizuale (fotografia, imazhi). Rezultatet nga kërkimet shfaqen në format të listës nga lidhjet (linqet) të renditura sipas indeksit përkatës i cili tregon numrin e vizitave të linkut të caktuar, numrin e lidhjeve që çojnë në të, përshtatjen e fjalëve çelës, dhe të dhëna tjera të lidhura.

Maqedonisht

Пребарувач

Anglisht

search engine