Хронологија

Уредување на редоследот, термините и роковите за: емитување аудиовизуелна или аудиопрограма на радио и на телевизија; поставување и достапност на текстови, музика, фотографии и видеа на интернет; прикажување филмови во киносалите (в. програмска шема). Целта е да се заштитат медиумските и кинематографските содржини од искористување/од злоупотреба.

Албански

Kronologji

Англиски

chronology