Хакирање

Користење компјутерско знаење и експертиза за овозможување недозволен пристап во друг компјутерски систем или веб-локација со цел собирање, изменување или манипулирање со податоци.

Албански

Hakim

Англиски

hacking