Хомофобија

Страв, неприфаќање, фобија од хомосексуалци и хомосексуалност. Се манифестира со негативни чувства, омраза, гнев, неприфаќање, па дури и  агресија. Медиумите, владините политики и јавната култура се клучни фактори за надминување на оваа појава.

Албански

Homofobi

Англиски

homophobia