Фрагментација

Поделба на публиката или реципиентите на определен масовен медиум. Поделбата на публиката е резултат на појавата на специјализирани емисии или канали.

Албански

Fragmentim

Англиски

fragmentation

Skip to content