Електронски медиуми

Медиуми што користат електроника или електромеханички средства за публиката да пристапи до содржината. Примарни извори на електронски медиуми се: видеоснимки, аудиоснимки, мултимедијални презентации, презентации на слајдови, CD-ROM и онлајн-содржини.  Секоја опрема што се користи во процесот на електронска комуникација (на пример телевизија, радио, телефон, конзола за игри, рачен уред) може да се смета и за електронски медиум.

Албански

Media elektronike

Англиски

electronic media