Dublim

a) Çdo kuadër në xhirimin e përsëritur të imazhit të njëjtë.

b) shprehje e cila e shënon sinkronizimin e të folurit të aktorëve në ndonjë gjuhë tjetër, pasi është xhirruar versioni i parë origjinal.

Maqedonisht

Дубл

Anglisht

Take