Дубл

а) Секој кадар во повторното снимање на иста слика.

б) Израз што ја означува синхронизацијата на зборувањето на артистите на некој друг јазик откако е снимена првата верзија на оригиналот.

Албански

Dublim

Англиски

Take