Dajxhest

Formë e shkurtuar, e përmbledhur e përmbajtjeve të vëllimshme mediatike nga një ose më shumë burime, të krijuara përmes:

1. Miratimi, “tretja”  e thelbit të teksteve më të gjata dhe përgjithësimi i saj në tekst më të shkurtër dhe.

2. marrja e pjesëve të zgjedhura nga tekste më të gjata dhe sistematizimi i tyre në përmbajtje mediatike me vëllim më të vogël.

Maqedonisht

Дајџест

Anglisht

digest