Деби

Прво јавно појавување, прв јавен настап, прво јавно претставување.

Албански

Debutim

Англиски

Debut