Декодирање

Од медиумски аспект ‒ процес на интерпретација, анализа и разбирање на природата на пораките. Пораките можат да бидат пишани, изговорени или емитувани. Главната тема за анализа во комуникациските студии е до кој степен е разбрана пораката на начин како што би сакал испраќачот, што е важен елемент во дебатата за моќта и влијанието на медиумите.

Албански

Dekodim

Англиски

Decoding