Дебатна емисија

Телевизиска или радиопрограма којашто се засновува на дебата. Обично водителот на ваквите емисии е модератор којшто ги наведува учесниците во неа со помош на провокативни прашања, но притоа го контролира времето на излагање на секоја од страните, како и однесувањето на гостите.

Албански

Emision debatues

Англиски

Debate show