Drita e kundërt

Dritë e cila vjen në anën e kundërt të ndonjë objekti, me të cilin ai errësohet, bëhet më pak i dukshëm. Shpesh përdoret për arritje të efektit artistik në industrinë e televizionit dhe filmit dhe në fotografinë artistike.

Anglisht

Conter-light