Доверба во медиумите

Состојба во којашто публиката нема сомнеж во медиумските содржини коишто се пренесуваат, особено оние од информативен карактер. Непристрасноста и чесноста, како и почитувањето на другите професионални стандарди и етички норми се битни публиката да биде убедена дека со неа не се манипулира за различни цели. За да изградат доверба, медиумите имаат обврска нејзе да ѝ овозможуваат начин за преоценување на новинарскиот труд. Довербата зависи од заштитата на јавниот интерес, проверувањето на фактите, веродостојноста на изворите и некористењето неетички медиумски практики. Довербата се зајакнува со пласирањето информации коишто со својата содржина ги едуцираат граѓаните за развој на демократското општество.

Албански

Besimi ndaj mediave

Англиски

trust in media