Досег

Број или процент од вкупен број корисници кои се изложени на одредена интернeт-содржина или медиум.  Во дигиталниот маркетинг се означува за број на луѓе од одредена целна група до кои е доставена рекламата или кампањата или број на корисници до кои објавувачот на содржината има пристап.

Албански

Arritje

Англиски

reach