Дописник

Новинар во весник или телевизија кој е специјализиран за определена област; известувач кој редовно известува од истата географска област.

Албански

Korrespodent

Англиски

correspondent