Domen

1. Sferë, fushë e ndonjë disipline, shkence.

2. Adresë interneti  në kompjuter, rrjet ose faqe e veçantë interneti, pr, mk, com, gov, edu, eu.

Maqedonisht

Домен

Anglisht

domain