Домен

1. Сфера, област на некоја дисциплина, наука.

2. Интернет-адреса на компјутер, мрежа или поединечна веб-страница, на пример, .mk, .com, .gov, .edu, .eu.

Албански

Domen

Англиски

domain