Dogma

1. Në epokën antike: vendim, urdhër i qeverisë.

2. Pika themelore në mësimin fetar. Kisha, dogma fetare.

3. Mendim që miratohet si i sigurt, pa kontroll kritik dhe pavarësisht mundësive konkrete për zbatimin e tij.

4. Mendim a pohim i bërë me vendosmëri, por pa prova.

5. Në përgjithësi: qëndrim i pacenueshëm, jokritik, i absolutizuar, mësim, gjykim.

6. Në artin filmik: mënyrë e incizimit pa efekte shtesë të dritës dhe zërit, përkatësisht në mënyrë natyrale apo vetëm me ndihmën e kamerës.

Maqedonisht

Догма

Anglisht

Dogma