Длабински лажни видеа

Лажни видеа креирани со помош на софтвер, уреди за машинско учење и техники за замена на лице врз дигитални видеосодржини. Се работи за компјутерски креирани видеа во коишто се заменува лицето или телото на одредена личност со цел да се симулира и лажно да се прикаже одредена изјава, чин или настан, коишто не се случиле.

Албански

Dipfejk/Mashtrimi i thellë

Англиски

deep fake videos