Дистопија

Обратно од утопија, претставува место или општество каде што работите се одвиваат лошо. Во литературата, жанрот дистописка литература ги вбројува делата коишто ги критикуваат модерните форми на живот и влијанието на новите технологии врз општеството.

Албански

Distopi

Англиски

dystopia