Distopi

E kundërta e utopisë,  është vend ose shoqëri, ku punët zhvillohen keq. Në letërsi, zhanri distopi përfshin veprat, të cilat i kritikojnë format moderne të jetës dhe ndikimin e teknologjive të reja ndaj shoqërisë.

Maqedonisht

Дистопија

Anglisht

dystopia