Digjitalizim

Përshtatje e sistemeve, proceseve dhe ngjashëm, me qëllim të përdorimit të tyre në kompjuterë dhe pajisje kompjuterike dhe në Internet.

Anglisht

digitalization