Дигитализација

Адаптација на системи, процеси и слично со цел нивно користење на компјутери и на компјутерски уреди и на интернет.

Албански

Digjitalizim

Англиски

digitalization