Digjital

1. Që funksionon në bazë të sistemit binar të numrave.

2. Që punon me ndihmën e kompjuterit dhe sistemit kompjuterik.

Maqedonisht

Дигитален

Anglisht

digital