Дигитална зависност

Компулсивен нагон за користење дигитални уреди, што може да влијае врз секојдневните обврски. Претерана употреба на социјалните мрежи која може да резултира со зголемена изолација, анксиозност, намалена физичка активност и депресија. Зависноста од интернетот може да влијае да се отежни разликувањето меѓу реалноста и виртуелниот свет.

Албански

Varësia digjitale

Англиски

Digital addiction