Дигитална писменост

Когнитивни и технички вештини за користење информатичка и комуникациска технологија за пребарување, читање, евалуација, креација и комуникација на информациите. Опфаќа познавање на интеракција со хиперлинкови, видеа, аудиоклипови, слики, интерактивни графики, копчиња за споделување или дел за коментари.  На поширок план, во овој термин се интегрираат и информациската и медиумската писменост.

Албански

Edukimi digjital

Англиски

digital literacy