Дигитален отисок

Информација за одредено лице што постои на интернет како резултат на неговата онлајн-активност.

Албански

Gjurmë digjitale

Англиски

digital footprint