Дигитален активизам

Вклучување на граѓаните во процесите на општествените и/или политичките промени преку дигиталните алатки (интернет, мобилни телефони, социјални медиуми и сл.), кои нудат неограничени можности.

Албански

Aktivizmi digjital

Англиски

Digital activism