Aktivizmi digjital

Përfshirja e qytetarëve në proceset e ndryshimeve shoqërore dhe/ose ndryshimeve politike përmes mjeteve digjitale (interneti, celularët, mediat sociale etj.), që ofrojnë mundësi të pakufizuara.

Anglisht

Digital activism