Девијација

Однесување што се смета за неприфатливо во заедницата. Главното прашање е кој одредува што е девијација во општеството и тука има две гледишта: едното е дека тоа е врз основа на општ консензус, а другото е дека тоа го одредува најмоќната група, која го дефинира како девијација тоа однесување кое може да биде закана за нив. Од особен интерес е и улогата на медиумите, кои со начинот на известување и претставување може дури и да ја поттикнат општествената девијација.

Албански

Devijim

Англиски

Deviance