Denotacion/shënim

Identifikimi dhe të kuptuarit e fjalës ose tekstit mediatik në kuptimin e tij bazik, të drejtpërdrejtë – çfarë sheh publiku në ekran ose në faqe. Është nivel i parë i analizës, ndërsa niveli i dytë është konotacioni, përkatësisht çfarë paraqet denotacioni. Fjala “e kuqe” shënon ngjyrë, por në nivel tjetër shënon luftë për liri, barazi. Konotacioni është ai që i jep kuptim, vlerë, pikëpamje, këndvështrimi i denotacionit. Shih konotacion.

Anglisht

denotation