Bullingu kibernetik

Forma e dhunës së bashkëmoshatarëve përmes internetit. Përdoren mjete elektronike për të shkaktuar dëm ose sulme agresive. Paraqitet duke dërguar porosi ose video përmes rrjeteve sociale ose rrjeteve për komunikim që e tallin, kërcënojnë ose frikësojnë personin,. Dhuna online është gjithashtu shkatërruese dhe e dëmshme si dhe ajo në botën reale, sepse e torturon, frikëson dhe e  degradon viktimën. Shih. Dhuna e bashkëmoshatarëve.

Anglisht

cyberbullying