Bejbibumer

1. Pjesëtar i gjeneratës, i lindur ndërmjet vitit 1946 dhe 1964 gjatë rritjes së madhe të popullsisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas fundit të Luftës së Dytë Botërore.

2. Nocion pezhorativ për përshkrimin e gjeneratave më të moshuara dhe qëndrimeve e perceptimeve të tyre, që përdoret nga gjeneratat e reja në mediat sociale si pjesë e frazës “OK, bumer”.

Maqedonisht

Бејби бумер

Anglisht

babyboomer