Broshurë

Libër i shtypur ose elektronik me vëllim të vogël; përfshin informacione për prezantim të ndonjë produkti, fushate, veprimtarie para publikut të gjerë. Broshura e shtypur është me kopertina të buta dhe format të vogël, mund të gjendet në pikat e shitjes së produktit dhe në vende tjera publike me frekuentim të lartë.

Maqedonisht

Брошура

Anglisht

brochure