Брошура

Печатена или електронска книга со мал обем; опфаќа информации за претставување некој производ, кампања, дејност пред широката јавност. Печатената брошура е со меки корици и со мал формат, може да се најде на продажните места на производот и на други јавни места со голема посетеност.

Албански

Broshurë

Англиски

brochure