Botim  i veçantë

Mënyrë e krijimit ose përforcimit të lojalitetit ndaj një brendi të caktuar. Prodhohen revista, video, gazeta, synimi i të cilave është publikuose grupi konkret i konsumatorëve. Shembull më i mirë dhe më i vjetër për botim të veçantë janë revistat në aeroplanë, qëllimi i të cilave është ta fitojnë lojalitetin e përdoruesve ndaj një transportuesi të caktuar ajror.

Anglisht

custom publishing