Bot

1. Program kompjuterik i cili kryen detyra automatike që përsëriten, veçanërisht program i dizajnuar për të kryer veprim qëllimkeq.

2. Kompjuter i cili është nën kontrollin e botit dhe mund të përdoret për qëllime keqdashëse, si pjesë e rrjetit të kompjuterëve të kontrolluar.

3. Program kompjuterik ose figurë (për shembull në lojë), të dizajnuar për t’i imituar veprimet e ndonjë personi.

Maqedonisht

Бот

Anglisht

bot