Blogosferë

Term i cili e pasqyron rritjen eksponenciale të blogimit në internet në shekullin 21. Teknologjitë e reja mundësuan që çdo përdorues i kompjuterit të krijojë blog të tij dhe të ketë disa, qindra ose milionë përdorues. Blogosfera i ngjan galaktikës me një numër shumë të madh yjesh (blogje) të cilat krijohen, mbijetojnë një kohë të caktuar dhe shuhen, për shkak të mungesës së kohës, energjisë ose përkushtimit.

Maqedonisht

Блогосфера