Biometrikë

Analiza e karakteristikave të trupit të njeriut, mbledhja e informacioneve nga ADN-ja, gjurmët e gishtërinjve, llapët e veshëve, retinat dhe iriset e syve, modelet e zërit dhe nënshkrimet që synojnë të mundësojnë identifikimin e personave me qëllim verifikimin e tyre. Këto të dhëna përdoren për sigurinë, parandalimin e krimit dhe qëllime të tjera të përgjithshme (sociale, politike, tregtare, për punësim, etj.).

Maqedonisht

Биометрика

Anglisht

Biometrics